تعرفه ها

 

  • تعرفه ها

    ۱٫هزینه عضویت: کاربران می توانند پلن های مختلفی را با توجه به نیاز خود انتخاب کنند. جزئیات امکانات و قیمت ها در صفحه پروفایل مشخص شده است.

          ۲٫هزینه خدمات: کارپات ۱۰% از مبلغ پروژه را به عنوان حق کمیسیون از کارفرما دریافت می کند. این مبلغ، زمانی که پرداخت برای فریلنسر آزاد می شود کسر می شود.

۳٫کارپات این حق را برای خود محفوظ می دارد تا در هر زمان هزینه خدمات، قیمت عضویت، و یا هر هزینه دیگری که دریافت می کند را تغییر دهد.

  • اقساط بندی مبلغ پروژه

  1. پرداخت به صورت اقساط بندی مبلغ پروژه ، روش امنی است برای پرداخت پروژه توسط کارفرما که آن را در چند مرحله انجام خواهد داد.
  2. پرداخت پروژه ها از طریق پرداخت مبلغ به کارپات انجام می شود. کارفرما در نظر دارد که پس از پرداخت به کارپات، دیگر دسترسی به مبلغ نخواهد داشت. کارپات فقط مبلغ را پس از اعلام رضایت کارفرما، به حساب فریلنسر منتقل می کند. درصورتی که پروژه انجام نشود، فریلنسر می تواند پرداخت را لغو کند تا به کارفرما بازگردانده شود یا درصورت بروز اختلاف، کارفرما یا فریلنسر می توانند وارد سیستم حل اختلاف کارپات شوند.
  3. اختلاف: درصورتی که فریلنسر یا کارفرما دچار اختلاف شوند و اختلاف ایجاد کنند. کارفرما و فریلنسر موافقت می کنند تا مشخص شدن وضعیت اختلاف، کارپات هیچ پرداختی به هیچ یک از طرفین انجام ندهد.
  • درخواست برداشت

شما می بایست شماره حسابی که می خواهید از سایت برداشت کنید را در تنظیمات پروفایلتان مشخص کنید. برای برداشت از کارپات حساب کاربری شما می بایست تایید شده باشد. یعنی نام و شماره موبایل می بایست از طریق ارسال تصویر کارت ملی  تایید شود. کارپات به در خواست های برداشت پس از ۳ روز کاری رسیدگی می کند تا اطمینان حاصل شود که هیچ مشکلی از بابت طرفین قرارداد نیست.

  • حل اختلاف

کارپات داوری را پس از آنکه کارفرما و فریلنسر، هر دو درخواست داوری ایجاد کرده باشند انجام می دهد و موافقت می کنید که حکم داوری کارپات، مورد قبول طرفین و لازم الاجرا  است. بعد از اعلام نتیجه، کارپات بر اساس رای صادر شده پرداخت را انجام می دهد.همچنین شما موافقت می کنید که اگر انجام پروژه ای که قبول کرده اید را بدون دلیل موجه رد کنید، یا درصورتی وارد اختلاف شوید که حق کاملا با کارفرما باشد و کارفرما از عملکرد شما شکایت کند، هزینه خدمات کارپات را برای بار اول به صورت کامل به عنوان جریمه پرداخت کنید و درصورت تکرار، حساب کاربری شما مسدود خواهد شد.