پروفایل hosein Rajabi

hosein Rajabi rs
1 سال تجربه 0 پروژه کار کرده ایران
80,000تومان /ساعت 0تومان درآمد کسب کرده
3D ModellingExcelGeolocationGPSGraphic DesignInternetPDFphotoshopPower PointWordWordpressادوبی فوتوشاپارزش گذاری و ارزیابیترجمه

تخصص دورسنجی و gis

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید