پروفایل حمید مترجم

حمید مترجم مترجم
10 سال تجربه 0 پروژه کار کرده ایران
20,000تومان /ساعت 0تومان درآمد کسب کرده
تخصص ترجمه عمومیترجمهترجمه انگلیسی به فارسیمقاله نویسینوشتن کتاب

مترجم

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید